Tài nguyên

Dành cho giáo viênDành cho lãnh đạo trườngDành cho phụ huynh

Let's make this an amazing school year together!🙌

Engage your classroom and school communities from wherever you are with ClassDojo.

Live PD/Trainings

Join a live training and Q&A with the ClassDojo team

Contact us!

Visit the ClassDojo Helpdesk for our FAQ & support 👐

Tài liệu cho giáo viên

Chia sẻ với các giáo viên? Đây là những gì bạn cần 😍

Chỉ cần sử dụng bài trình bày này để chia sẻ ClassDojo với các đồng nghiệp. Bạn cũng có thể sử dụng bản video để dễ dàng chia sẻ buổi tập huấn được ghi hình với các giáo viên ở trường bạn!

Bắt đầu tốt năm học 🎉

Tất cả những gì bạn cần cho ngày tựu trường!

Chào mừng các phụ huynh👏🏼

Bài thuyết trình 'Đêm tựu trường'

Share with parents how ClassDojo keeps them connected with you and your class

Nhận bài trình bày

Thư giới thiệu phụ huynh

Get families excited to join ClassDojo with this simple one-page letter

Chào mừng học viên 🐯

Video Giới thiệu cho Học viên

Giới thiệu ClassDojo đến học viên của bạn với video sôi nổi 90-giây này

Các câu hỏi thường gặp về tài khoản học viên

Tìm hiểu mọi thứ cần biết về tài khoản học viên

Tải về

Decoration Pack!

Monster art, posters, certificates and more! Download this free decoration pack, or visit theCửa hàng ClassDojo😉

Tải về Trang trí Gói

Keep your classroom community together ❤️

Stay connected with your students and families anywhere, any time

Plan for distance learning 💻

Get Remote Ready

Everything you need to know to communicate with families and engage students

Tải PDF

Remote Learning Ideas

Ideas to help you create fun and meaningful learning remotely

Nhận bài trình bày

Boost your engagement 🚀

ClassDojo + Google Classroom

Use ClassDojo alongside Google Classroom to communicate with families and engage students

Tải PDF

ClassDojo + your LMS

Use ClassDojo alongside your school’s Learning Management System for classroom and behavior management

Learn more

Mẹo để bắt đầu

Hướng dẫn nhanh để thiết lập tài khoản giáo viên

Hướng dẫn Tài khoản dành cho Phụ huynh

Tất cả những gì bạn cần biết về tài khoản phụ huynh

Tải về

What is a ClassDojo Mentor?

Learn how to engage with your school’s ClassDojo Mentor (or become one!)

Read more

Tài liệu cho lãnh đạo trường

School Leader Resource Kit

Check out our presentations, one pagers, and guides to get started

Download Kit

Trung tâm bảo mật

ClassDojo làm việc chăm chỉ để giúp cộng đồng an toàn - xem Trung tâm Bảo mật hàng đầu của chúng tôi để tìm hiểu thêm

Xem Trung tâm Bảo mật

Tài nguyên cho phụ huynh

How families log in to ClassDojo

A quick tutorial for families about signing up and logging in

Watch video

How students post to their ClassDojo Portfolio

A short video for students to learn how to view Activities, respond and create posts

Watch video

Bạn có câu hỏi?

Xem Bộ phận Hỗ trợ ClassDojo để nhận được những câu trả lời tốt nhất!

Xem Bộ phận Trợ giúp

ClassDojo Beyond School

If you love ClassDojo at school, just wait until you bring it home

Check it out!

Công ty

© ClassDojo, Inc