Tài nguyên

giáo viên

Tài liệu cho giáo viên

lãnh đạo

Bắt đầu tốt năm học 🎉

Tất cả những gì bạn cần cho ngày tựu trường!

Chào mừng các phụ huynh👏🏼

Bài thuyết trình 'Đêm tựu trường'

Trình bày cho các phụ huynh thấy ClassDojo giúp kết nối họ với bạn và lớp học của bạn thế nào.

Thư giới thiệu phụ huynh

Thư một trang cho phụ huynh giải thích về ClassDojo.

Chào mừng học viên 🐯

Video Giới thiệu cho Học viên

Giới thiệu ClassDojo đến học viên của bạn với video sôi nổi 90-giây này

Các câu hỏi thường gặp về tài khoản học viên

Tìm hiểu mọi thứ cần biết về tài khoản học viên

Tải về

Gói trang trí lớp học!

Mang lại những điều đặc biệt cho lớp học của bạn với các hình nghệ thuật quái vật, poster, giấy chứng nhận, và nhiều hơn nữa! Tải Gói trang trí Miễn phí, hoặc xem Cửa hàng ClassDojo để có thêm nhiều quà 🙌

Tải về Gói

Mẹo để bắt đầu

Hướng dẫn nhanh để thiết lập tài khoản giáo viên

Hướng dẫn Tài khoản dành cho Phụ huynh

Tất cả những gì bạn cần biết về tài khoản phụ huynh

Tải về

Liên hệ với chúng tôi!

Xem Bộ phận Hỗ trợ ClassDojo để nhận được hỗ trợ tốt nhất 👐

Xem Bộ phận Trợ giúp
lãnh đạo

Tài liệu cho lãnh đạo trường

Câu hỏi thường gặp cho Lãnh đạo Trường

Bảng tổng quan một trang về sản phẩm và bảo mật cho các quản trị viên, giải thích cách hoạt động của ClassDojo

Trung tâm bảo mật

ClassDojo làm việc chăm chỉ để giúp cộng đồng an toàn - xem Trung tâm Bảo mật hàng đầu của chúng tôi để tìm hiểu thêm

phụ huynh

Tài nguyên cho phụ huynh

Câu hỏi thường gặp cho phụ huynh

Tất cả những gì bạn cần biết về tài khoản phụ huynh

Tải về

Hướng dẫn Tài khoản Học viên

Tìm hiểu tất cả về tài khoản học viên và cách thiết lập

Tải về

Bạn có câu hỏi?

Xem Bộ phận Hỗ trợ ClassDojo để nhận được những câu trả lời tốt nhất!

Xem Bộ phận Trợ giúp