Giúp biến mọi lớp học trở nên tuyệt vời

Xem các vị trí đang còn trống

Thay đổi giáo dục từ gốc lên không tự nhiên xuất hiện. Thay đổi này đến từ những nỗ lực đặc biệt của một đội ngũ tận tâm giúp đỡ học sinh ở khắp mọi nơi.

180 quốc gia Hàng triệu học viên 30+ thành viên đội ngũ

Điều gì biến ClassDojo thành một nơi làm việc đặc biệt

  • ClassDojo mang lại một cơ hội chưa từng có để tái tạo lại phòng học trên thế giới
  • Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến giáo viên, phụ huynh và học viên, vì vậy chúng tôi dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về họ ở lớp cũng như ở nhà
  • Bạn sẽ nằm trong một đội ngũ đam mê sẽ giúp bạn học hỏi và phát triển thành một chuyên gia
  • Các cố vấn trình độ chuyên gia đến từ khu Thung lũng Silicon luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn cần giải quyết vấn đề hay được hướng dẫn
  • Môi trường và văn hóa tích cực giúp bạn tập trung làm việc tốt nhất