LearnMore

ClassDojo kết nối giáo viên với học sinh và phụ huynh để xây dựng một cộng đồng lớp học tuyệt vời

Tạo nên một nền văn hóa tích cực

Giáo viên có thể khuyến khích bất kỳ kỹ năng hoặc giá trị nào ở học viên — dù đó là làm việc chăm chỉ, tử tế, giúp đỡ người khác và những điều khác

Cho học viên được cất lên tiếng nói của mình

Học viên có thể thiển hiện và chia sẻ những gì được học bằng cách thêm hình ảnh và video trên danh sách cá nhân của họ

Chia sẻ các khoảnh khắc với phụ huynh

Để phụ huynh cùng tham gia bằng cách chia sẻ hình ảnh và video những khoảnh khắc tuyệt vời ở lớp học

Create a positive classroom culture

Help students grow by giving regular, positive feedback in class and on their personal, digital portfolio

See how other teachers use ClassDojo

Give a digital high-five

A shy student is raising her hand? Give a +1 for ‘Participating!’ Let students know when they are on the right track so they keep going.

Encourage classroom and school values

Bring skills like the Three Be’s, PBIS, or Leader in Me right into your classroom — ClassDojo is fully customizable

Give students a voice

Students can post photos and videos of classwork like poems, speeches, and artwork to their own Student Stories

Check out Student Stories

Share moments with families

Instantly share photos, videos and announcements on Class Story, or privately message any parent without sharing contact details

Share the story of your classroom 🎉

Parents stay connected through photos, videos, and updates from class.

Any language, any device 🌎

Parents can translate all posts into their preferred language using any smartphone - with just a tap!

Instant, private messaging 💬

Teachers and parents can privately message each other — no need to exchange phone numbers

Bring your school community together

Teachers, school leaders and other school staff can work as a team on ClassDojo.

Learn about going schoolwide!

Tất cả các lớp học và thiết bị. 100% miễn phí.

Chạy trên iOS, Android, Kindle Fire, hay bất kỳ máy tính nào

Được thiết kế bảo mật. Hãy tìm hiểu cách thức chúng tôi bảo đảm quyền riêng tư cho cộng đồng!

ClassDojo sẽ luôn miễn phí cho giáo viên

Bạn đã sẵn sàng để tham gia cùng hàng triệu giáo viên khác chưa?

Công ty

© ClassDojo, Inc