Muur van Mindful Momenten

Post een foto met #mindfulmoment2019 op social media en verschijn op onze globale mindful moment muur