Mur de Moments Conscients

Publica una foto amb #mindfulmoment2019 a qualsevol mitjà social i apareixeràs al nostre mur global Mindful Moment